Билјана Симовска

Историја

07 февруари, 2019 2.00 KB csv f1c3dae43a7cb90fedb2be72f79098a7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУДГ„ Весели Цветови“ - Делчево

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "1.942.190, 50 денари", 2003 2018,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "616.663, 00 денари", 2015 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "616.663, 00 денари", 2013 2022,

Друг имот, Имот на брачен другар, ДООЕЛ „Анси Мебел“ Делчево, "307.500, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, "92.250, 00 денари", "1.105 м2 село Очипала, Делчево 2013 2/6", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, /, "1.036 м2 село Разловци, Делчево 2014 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, /, "2.164 м2 село Разловци, Делчево 2014 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, /, "3.206 м2 село Разловци, Делчево 2014 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, /, "7.821 м2 село Разловци, Делчево 2014 1/1", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Други превозни средства, "700.000, 00 денари", Камион Форд Транзит 2008/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "330.000, 00 денари", Шевролет Каптива 2009/2018, Стекнување со договор за купопродажба