Живко Попоски

Историја

03 април, 2016 2.74 KB csv 2e75ce002d3d7fd7d7a74dc9915dbce2

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=3...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "CHF 986, 13", Комерцијална банка 2006, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "EUR 8.962, 77", Комерцијална банка 2009, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "USD 2.529, 19", Комерцијална банка 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "EUR 10.443, 53", Комерцијална банка 2009, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "USD 2.529, 19", Комерцијална банка 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.464.000, 00 денари", 72 м2 Скопје 1991 50 %, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.500.000, 00 денари", 25 м2 Скопје 1986 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.907.800, 00 денари", 67 м2 Охрид 1980 100 %, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Опел Астра 1995/1995, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "190.000, 00 денари", Рено Клио 2000/2000, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "= 66.000, 00 денари", 23 1991, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на деца, Акции, "= 23.000, 00 денари", 10 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "= 60.000, 00 денари", 20 1991, Стекнување со договор за купопродажба