Јасмина Гурмешевиќ

Историја

02 октомври, 2017 423 B csv ae0bd7db3dd20e42bf14deb4cf3bf3c3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУДГ 11-ти Октомври

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "900.000, 00 денари", 08/2011 08/2026,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.800.000, 00 денари", 32 м2 Скопје 2011 16, Стекнување со договор за купопродажба