Кристијан Трајковски

Историја

04 јануари, 2022 487 B csv d58fcca97f5450af42c7bc73f8015ad0

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "920.000, 00", 2017 2024,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "120.000, 00", - -,

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "430.829, 00", Доџ Нитро ЦРД 2008/2021, Стекнување со договор за купопродажба