Бујар Дардхишта

Историја

10 мај, 2018 629 B csv 252f55365055bc9ba4771d103f369327

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Управа за водење на матични книги

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "2.300.000, 00", 1000 м2 РМ 2017 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, недал податок, Земјиште, "2.400.000, 00", 400 м2 / / /, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "150.000, 00", Форд Фусион 2007/2017, Стекнување со договор за купопродажба