Љубица Донева

Историја

21 април, 2016 978 B csv ea2291ca07b76e9b0ea6362bfcc4f145

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 175.000, 00", Стопанска банка 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 30.000, 00", Стопанска банка 2014, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "360.000, 00 денари", 6.000 м2 Пробиштип 2009 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "933.939, 00 денари", 72 м2 Пробиштип 1984 1/1, Стекнување со договор за градба