Зоран Ѓорѓиев

Историја

11 октомври, 2017 980 B csv eeeb632308834283282238f03055a956

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "600.000, 00 денари", 2016 2021,

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "122.000, 00 денари", 2.755 м2 Кавадарци - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "1.830.000, 00 денари", 85 м2 Кавадарци - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со двор, "4.270.000, 00 денари", 255 м2 со 513 м2 Кавадарци - -, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "100.000, 00 денари", ВВ Голф 1994/2007, - недал податок -