Рајне Величковска Лазаревска

Историја

03 април, 2016 819 B csv bcd6d8d71f9a690dc078c1b933112350

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ДСУ„ Методи Митевски - Брицо“ Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "2.275.500, 00 денари", 2013 20 години,

Други приходи, Личен имот, Надоместок како член на управен одбор, "14.701, 00 денари", квартално,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.079.000, 00 денари", 58 м2 Скопје 2012 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "196.800, 00 денари", Алфа Ромео 147 2003/2013, Стекнување со договор за купопродажба