Мирјана Попоска

Историја

06 март, 2018 2.50 KB csv 0a9bc5d7395b6d5c8b6e158e9a32caeb

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СУГС Цветан Димов - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "EUR 2.750, 00", Охридска банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 3.500, 00", Охридска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 50.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2008, Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Накит, "2.000, 00 евра", , Стекнување со договор за подарок

Други приходи, Личен имот, Камата на девизен депозит, "1.800, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.929.000, 00 денари", 106 м2 Скопје 1970 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 99 м2 Скопје 2014 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Опел Вектра 1.7Д 1995/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Тојота Јарис 1.3 2009/-, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, -, 2 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, -, 26 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, -, 38 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, -, 40 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, -, 6 2007, Стекнување со договор за купопродажба