Флорентина Ристовска- Шурбевска

Историја

03 април, 2016 2.11 KB csv 5a2ab2a6c375de4f1868546a0808c8e6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Завод за здравствена заштита Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, недал податок, - не дал податок -, "денари 7.000, 00", , - недал податок -

Банкарски депозити, недал податок, Жиро сметка, "денари 7.000, 00", , - недал податок -

Банкарски депозити, недал податок, Трансакциона сметка, "денари 25.350, 00", , - недал податок -

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "10.000, 00 евра", 10 декара Битола, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "50.000, 00 евра", 68 м2 Скопје, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште со куќа, "15.000, 00 евра", 15 декари и 60 м2 Македонски Брод, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "40.000, 00 евра вкупно", 250 м2 Македонски Брод 2/6, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "40.000, 00 евра", 160 м2 Велес, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Машини и друга опрема, "6.000, 00 евра", опрема за две општи амбуланти /, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "10.000, 00 евра", Пежо Партнер 2004/, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Уметнички и колекционерски предмети, "300, 00 евра", уметнички слики /, - недал податок -

Хартии од вредност, недал податок, Акции, "100, 00 евра", ., - недал податок -