Цана Добринова

Историја

01 септември, 2019 2.10 KB csv cb7830ac8c99a2ad731adba229e6e732

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУДГ Рада Поцева

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "10.000, 00", Комерцијална банка 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "10.000, 00", Комерцијална банка 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Друг имот, Личен имот, Закуп на земјоделско земјиште во државна сопст., "2.400.000, 00", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "300.000, 00", 16 м2 Кавадарци 1994 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.800.000, 00", 278 м2 Кавадарци 2017 -, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "100.000, 00", Скутер 2014/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "120.000, 00", Рено Канго 1999/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "500.000, 00", Голф 2009/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "240.000, 00", Трактор Масеј Фергусон 1997/2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "500.000, 00", Трактор Тафе 2011/2012, Стекнување со договор за купопродажба