Љупчо Дракалски

Историја

03 април, 2016 903 B csv 27a1b93ead1a1779815668030198f0a6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈПКР “Услуга“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=3...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен девизен депозит, "EUR 577, 43", Стопанска банка 2006, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 174.600, 00", Стопанска банка 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.200.000, 00 денари", 120 м2 Берово 2009 1/1, Стекнување со договор за подарок

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "15.000, 00 денари", 4 1994, Стекнување на друг начин