Славица Бабамова Јаниќ

Историја

25 јануари, 2020 1.08 KB csv 6255fb24e3b77a70f54408c4f32c4e5b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Депозит, "1.760, 00 ЕУР", НЛБ банка 2012, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "60.000, 00", 2018 2020,

Други приходи, Личен имот, грант, "120.000, 00", 2018,

Други приходи, Личен имот, хонорар од авторски договор, "24.500, 00 годишно", 2019/20,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.845.000, 00", 773 м2 Горно Соње 2004 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "3.000.000, 00", 55 м2 Горно Соње 2004 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "6.000.000, 00", 100 м2 Скопје 2004 1/4, Стекнување со договор за подарок