Дејан Доневски

Историја

10 мај, 2018 699 B csv 33dfd1394f595de9311d7dbf2b1aac23

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "339.917, 00 денари", 2018 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "900.000, 00 денари", 2017 2025,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.152.000, 00 денари", 60 м2 Штип 2007 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Фиат Браво 1999/2017, Стекнување со договор за купопродажба