Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци

Историја

03 мај, 2019 14.07 KB csv cb9ccfa1732e766a87887728496aa0c6 спореди
07 февруари, 2019 13.72 KB csv 662ca5de2193d80b0b58126155ce19e6 спореди
02 септември, 2018 13.10 KB csv 218e82e477bed6d3d1b275b9eb9687e0 спореди
08 јули, 2018 12.86 KB csv 4bb71801d1f6e279dc948876de7b0821 спореди
10 мај, 2018 12.61 KB csv 9d47f93a6325024aa60d10dd889a0716 спореди
29 март, 2018 12.49 KB csv b847110a2be3bacc8a70cbd77bd90b27 спореди
09 декември, 2017 12.13 KB csv fa27dfd76a96336f9594c34bb140edf0 спореди
19 ноември, 2017 12.00 KB csv 114f53be5f2ec77fd6b1605824634198

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Месец, Станови/површина, Југозападен регион, Југоисточен регион, Вардарски регион, Источен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Република Македонија, Североисточен регион, Скопски регион

2010М01, Површина (м2), 2000, 1189, 542, 510, 586, 6622, 17601, 390, 5762

2010М01, Станови, 29, 12, 6, 7, 9, 66, 195, 5, 61

2010М02, Површина (м2), 6731, 1673, 927, 316, 1626, 7512, 26531, 792, 6954

2010М02, Станови, 80, 14, 14, 4, 19, 64, 300, 12, 93

2010М03, Површина (м2), 5590, 2554, 880, 1006, 1067, 6332, 24566, 456, 6681

2010М03, Станови, 43, 28, 11, 13, 14, 56, 248, 6, 77

2010М04, Површина (м2), 22850, 5413, 549, 511, 696, 10028, 47905, 54, 7804

2010М04, Станови, 369, 65, 8, 6, 9, 107, 662, 1, 97

2010М05, Површина (м2), 7176, 1984, 1273, 1674, 124, 13036, 32073, 574, 6232

2010М05, Станови, 69, 16, 15, 23, 2, 121, 318, 9, 63

2010М06, Површина (м2), 6719, 6446, 2446, 530, 981, 9072, 36520, 448, 9878

2010М06, Станови, 53, 79, 26, 7, 9, 79, 379, 6, 120

2010М07, Површина (м2), 7884, 7526, 2005, 1121, 109, 10711, 37900, 824, 7720

2010М07, Станови, 71, 94, 26, 12, 2, 89, 410, 11, 105

2010М08, Површина (м2), 11226, 834, 487, 3124, 703, 13948, 40987, 1090, 9575

2010М08, Станови, 131, 8, 5, 63, 8, 144, 492, 14, 119

2010М09, Површина (м2), 6678, 5045, 613, 1536, 564, 10374, 49770, 1163, 23797

2010М09, Станови, 57, 58, 12, 15, 6, 113, 541, 15, 265

2010М10, Површина (м2), 4506, 5133, 745, 588, 519, 8274, 26106, 976, 5365

2010М10, Станови, 38, 53, 10, 9, 6, 91, 273, 13, 53

2010М11, Површина (м2), 6483, 2579, 2770, 1459, 1196, 5108, 58329, 1216, 37518

2010М11, Станови, 50, 16, 55, 22, 12, 43, 822, 15, 609

2010М12, Површина (м2), 7385, 9998, 1220, 2850, 351, 15920, 68339, 1120, 29495

2010М12, Станови, 58, 143, 20, 40, 4, 169, 858, 14, 410

2011М01, Површина (м2), 6704, 1403, 676, 671, 256, 10003, 27753, 376, 7664

2011М01, Станови, 39, 16, 8, 5, 4, 98, 265, 5, 90

2011М02, Површина (м2), 3850, 1626, -, 507, 1253, 5496, 30036, 868, 16436

2011М02, Станови, 31, 17, -, 9, 20, 42, 376, 11, 246

2011М03, Површина (м2), 11023, 3179, 1267, -, 618, 5545, 38201, 1490, 15079

2011М03, Станови, 109, 32, 17, -, 8, 56, 382, 16, 144

2011М04, Површина (м2), 5234, 2364, 1093, 72, 260, 11360, 30671, 416, 9872

2011М04, Станови, 50, 26, 12, 2, 3, 121, 367, 5, 148

2011М05, Површина (м2), 5236, 3709, 1684, 11300, 1208, 12322, 58600, 956, 22185

2011М05, Станови, 49, 42, 21, 165, 17, 122, 729, 15, 298

2011М06, Површина (м2), 9903, 6561, 1427, 3155, 2391, 8801, 48394, 1097, 15059

2011М06, Станови, 123, 92, 33, 47, 31, 82, 615, 17, 190

2011М07, Површина (м2), 15333, 1507, 743, 882, 1393, 9554, 54274, 922, 23940

2011М07, Станови, 146, 13, 7, 10, 18, 89, 697, 12, 402

2011М08, Површина (м2), 7114, 4240, 1551, 450, 1892, 16756, 47108, 1258, 13847

2011М08, Станови, 68, 62, 32, 4, 19, 179, 558, 16, 178

2011М09, Површина (м2), 15209, 1162, 2864, 1320, 1487, 7621, 53221, 992, 22566

2011М09, Станови, 181, 8, 46, 18, 15, 74, 676, 12, 322

2011М10, Површина (м2), 7725, 4409, 417, 1127, 1138, 12179, 46067, 906, 18166

2011М10, Станови, 72, 44, 4, 16, 16, 105, 507, 12, 238

2011М11, Површина (м2), 10181, 962, 1304, 548, 704, 20632, 43764, 1090, 8343

2011М11, Станови, 114, 9, 16, 8, 11, 199, 496, 15, 124

2011М12, Површина (м2), 14860, 12672, 3963, 1031, 1258, 8921, 54637, 1274, 10658

2011М12, Станови, 137, 135, 76, 11, 16, 91, 618, 16, 136

2012М01, Површина (м2), 3440, 601, 1069, 965, 862, 2946, 40261, 3014, 27364

2012М01, Станови, 45, 6, 13, 10, 10, 30, 475, 17, 344

2012М02, Површина (м2), 4556, 1437, 806, 553, 1053, 4893, 38194, 7742, 17154

2012М02, Станови, 56, 16, 10, 6, 9, 39, 442, 100, 206

2012М03, Површина (м2), 6827, 2525, 1017, 3756, 698, 4504, 41010, 2858, 18825

2012М03, Станови, 84, 22, 16, 52, 7, 38, 512, 22, 271

2012М04, Површина (м2), 3936, 2023, 809, 718, 451, 11814, 37584, 2681, 15152

2012М04, Станови, 48, 18, 20, 9, 4, 123, 442, 23, 197

2012М05, Површина (м2), 3048, 1806, 585, 8532, 1320, 9783, 43073, 3139, 14860

2012М05, Станови, 29, 17, 8, 115, 18, 75, 504, 28, 214

2012М06, Површина (м2), 9182, 1571, 397, 828, 1150, 12630, 47452, 2028, 19666

2012М06, Станови, 109, 15, 4, 8, 13, 132, 629, 22, 326

2012М07, Површина (м2), 9609, 1280, 1196, 4080, 1080, 8804, 109196, 4412, 78735

2012М07, Станови, 116, 19, 15, 50, 14, 80, 1540, 61, 1185

2012М08, Површина (м2), 6877, 1918, 459, 3635, 6615, 7372, 51112, 2817, 21419

2012М08, Станови, 75, 23, 5, 37, 97, 60, 618, 26, 295

2012М09, Површина (м2), 7894, 1787, 676, 1471, 1863, 16404, 47536, 970, 16471

2012М09, Станови, 83, 20, 6, 16, 21, 117, 476, 5, 208

2012М10, Површина (м2), 7795, 2520, 768, 2454, 1781, 10113, 42181, 1572, 15178

2012М10, Станови, 91, 22, 9, 23, 20, 87, 501, 14, 235

2012М11, Површина (м2), 11444, 1699, 1199, 1479, 1319, 14419, 51958, 1808, 18591

2012М11, Станови, 154, 22, 15, 17, 14, 130, 647, 16, 279

2012М12, Површина (м2), 4944, 8263, 1647, 5434, 3334, 10656, 49018, 1445, 13295

2012М12, Станови, 67, 96, 33, 76, 47, 104, 587, 9, 155

2013М01, Површина (м2), 1172, 1473, 524, 866, 2978, 10169, 38855, 613, 21060

2013М01, Станови, 14, 16, 6, 11, 47, 90, 512, 5, 323

2013М02, Површина (м2), 11151, 1082, 6568, 1683, 3466, 9391, 48100, 1811, 12948

2013М02, Станови, 142, 13, 85, 19, 40, 91, 587, 19, 178

2013М03, Површина (м2), 9078, 2227, 976, 3505, 4010, 10058, 45007, 2347, 12806

2013М03, Станови, 102, 22, 11, 66, 103, 88, 589, 24, 173

2013М04, Површина (м2), 3491, 1921, 861, 2428, 2314, 7302, 34818, 1684, 14817

2013М04, Станови, 27, 17, 9, 29, 23, 71, 391, 13, 202

2013М05, Површина (м2), 2088, 2277, 854, 744, 724, 6017, 35050, 4889, 17457

2013М05, Станови, 17, 21, 9, 6, 8, 49, 354, 47, 197

2013М06, Површина (м2), 636, 1472, 1615, 956, 1292, 5199, 20451, 1484, 7797

2013М06, Станови, 5, 13, 14, 10, 11, 40, 199, 11, 95

2013М07, Површина (м2), 4479, 3045, 337, 4127, 4171, 5144, 29695, 310, 8082

2013М07, Станови, 44, 46, 3, 50, 46, 37, 324, 3, 95

2013М08, Површина (м2), 4243, 470, 1614, 213, 2927, 1776, 18906, 244, 7419

2013М08, Станови, 36, 5, 24, 2, 48, 32, 218, 1, 70

2013М09, Површина (м2), 4623, 916, 1022, 1250, 3054, 17908, 42992, 6338, 7881

2013М09, Станови, 44, 8, 11, 12, 33, 200, 502, 83, 111

2013М10, Површина (м2), 2142, 2417, 367, 105, 763, 4937, 27990, 851, 16408

2013М10, Станови, 15, 28, 4, 1, 9, 39, 347, 6, 245

2013М11, Површина (м2), 1983, 8603, 314, 1955, 1007, 9341, 37878, 3015, 11660

2013М11, Станови, 12, 93, 3, 21, 7, 76, 414, 35, 167

2013М12, Површина (м2), 3662, 2460, 329, 3969, 4544, 8771, 33017, 1108, 8174

2013М12, Станови, 30, 23, 3, 40, 50, 83, 336, 9, 98

2014М01, Површина (м2), 4925, 547, 411, 1417, 1635, 3221, 43778, 1767, 29855

2014М01, Станови, 55, 6, 5, 12, 11, 22, 632, 13, 508

2014M02, Површина (м2), 5736, 4021, 1279, 779, 1994, 5286, 37313, 298, 17920

2014M02, Станови, 31, 60, 15, 8, 13, 35, 445, 2, 281

2014M03, Површина (м2), 3815, 2516, 1463, 3832, 1041, 4027, 65077, 984, 47399

2014M03, Станови, 42, 17, 10, 46, 8, 31, 592, 6, 432

2014M04, Површина (м2), 4478, 1604, 408, 1100, 737, 4627, 36734, 11241, 12539

2014M04, Станови, 26, 12, 3, 19, 10, 27, 422, 152, 173

2014M05, Површина (м2), 3516, 9976, 514, 1297, 2858, 14006, 43765, 1278, 10320

2014M05, Станови, 34, 109, 3, 13, 46, 137, 504, 15, 147

2014M06, Површина (м2), 3691, 4255, 732, 2968, 492, 6536, 26765, -, 8091

2014M06, Станови, 27, 51, 7, 35, 6, 41, 292, -, 125

2014M07, Површина (м2), 1771, 1212, 968, 213, 705, 9428, 29573, 2206, 13070

2014M07, Станови, 13, 7, 8, 4, 5, 73, 314, 24, 180

2014M08, Површина (м2), 501, 2102, 550, 3359, 1270, 3774, 15327, 1072, 2699

2014M08, Станови, 12, 19, 6, 49, 13, 26, 165, 10, 30

2014M09, Површина (м2), 4336, 1705, 794, 2077, 1694, 7406, 38500, 1270, 19218

2014M09, Станови, 35, 11, 8, 20, 19, 50, 448, 9, 296

2014M10, Површина (м2), 7173, 1531, 369, 1668, 2135, 7737, 39498, 418, 18467

2014M10, Станови, 74, 14, 4, 20, 24, 52, 485, 3, 294

2014M11, Површина (м2), 4757, 8027, 671, 1745, 1037, 8127, 35324, 590, 10370

2014M11, Станови, 42, 92, 4, 14, 10, 65, 361, 6, 128

2014М12, Површина (м2), 5282, 13516, 1441, 7612, 2871, 7290, 64441, 5070, 21359

2014М12, Станови, 41, 158, 10, 94, 33, 54, 795, 73, 332

2015М01, Површина (м2), 2525, 11553, 1012, 1512, 1150, 7564, 35209, -, 9893

2015М01, Станови, 18, 139, 9, 25, 10, 60, 383, -, 122

2015М02, Површина (м2), 1379, 1051, 266, 2526, 2644, 4649, 28626, 1948, 14163

2015М02, Станови, 11, 9, 3, 26, 38, 30, 353, 26, 210

2015М03, Површина (м2), 1994, 1769, 870, 2168, 2946, 3289, 34668, 90, 21542

2015М03, Станови, 19, 12, 8, 22, 36, 25, 487, 1, 364

2015М04, Површина (м2), 1862, 5085, 456, 1855, 860, 5338, 30939, 1204, 14279

2015М04, Станови, 14, 64, 3, 21, 9, 39, 412, 9, 253

2015М05, Површина (м2), 5519, 2928, 905, 1976, 2698, 2752, 28748, 268, 11702

2015М05, Станови, 45, 28, 6, 17, 44, 17, 332, 3, 172

2015М06, Површина (м2), 3281, 348, 1674, 1577, 654, 6850, 20688, -, 6304

2015М06, Станови, 30, 3, 15, 13, 4, 42, 209, -, 102

2015М07, Површина (м2), 6947, 762, 1367, 3744, 4520, 4642, 72255, -, 50273

2015М07, Станови, 66, 5, 14, 40, 73, 29, 956, -, 729

2015М08, Површина (м2), 8641, 1544, 206, 1055, 875, 4982, 30233, 2644, 10286

2015М08, Станови, 92, 9, 4, 8, 9, 33, 339, 28, 156

2015M09, Површина (м2), 9160, 1257, 1030, 3755, 1898, 4644, 35189, 4242, 9203

2015M09, Станови, 76, 10, 9, 34, 25, 30, 376, 44, 148

2015М10, Површина (м2), 6540, 1268, 2471, 2186, 1321, 3783, 69474, 11494, 40411

2015М10, Станови, 47, 9, 16, 16, 9, 40, 869, 168, 564

2015М11, Површина (м2), 4175, 2957, 2367, 2388, 2734, 6948, 43785, 342, 21874

2015М11, Станови, 40, 22, 33, 22, 28, 60, 539, 1, 333

2015М12, Површина (м2), 2264, 6200, 1323, 10721, 4226, 6188, 65430, 2337, 32171

2015М12, Станови, 16, 73, 11, 182, 49, 47, 919, 27, 514

2016М01, Површина (м2), 3468, 1408, 1328, 1497, 788, 3666, 26165, 762, 13248

2016М01, Станови, 53, 19, 13, 11, 6, 23, 319, 7, 187

2016M02, Површина (м2), 4482, 2829, 185, 1437, 2099, 7200, 66209, 1067, 46910

2016M02, Станови, 48, 21, 2, 11, 29, 48, 848, 5, 684

2016M03, Површина (м2), 3277, 11186, 942, 1758, 616, 4864, 42545, 317, 19585

2016M03, Станови, 21, 133, 7, 14, 6, 41, 527, 2, 303

2016M04, Површина (м2), 2145, 4856, 638, 2855, 5916, 4592, 36417, 680, 14735

2016M04, Станови, 14, 57, 5, 27, 94, 23, 461, 6, 235

2016M05, Површина (м2), 5001, 32378, 437, 1661, 1145, 1930, 63183, 2770, 17861

2016M05, Станови, 49, 358, 6, 19, 12, 13, 750, 35, 258

2016M06, Површина (м2), 6082, 1142, 969, 2243, 6356, 3299, 63032, 3832, 39109

2016M06, Станови, 48, 8, 10, 15, 75, 37, 857, 48, 616

2016M07, Површина (м2), 9437, 1217, 2543, 1552, 577, 14083, 58253, 324, 28520

2016M07, Станови, 105, 10, 22, 30, 4, 96, 711, 3, 441

2016M08, Површина (м2), 7157, 491, 662, 920, 1023, 6126, 27426, 2343, 8704

2016M08, Станови, 40, 9, 5, 9, 18, 32, 276, 26, 137

2016M09, Површина (м2), 6111, 8521, 2979, 3725, 3882, 9603, 78143, 149, 43173

2016M09, Станови, 47, 84, 43, 42, 47, 88, 1009, 1, 657

2016M10, Површина (м2), 7419, 2490, 370, 1196, 3936, 3782, 52163, 985, 31985

2016M10, Станови, 99, 17, 4, 13, 45, 24, 675, 7, 466

2016M11, Површина (м2), 4506, 975, 1221, 696, 896, 19230, 86342, 72, 58746

2016M11, Станови, 49, 6, 11, 8, 11, 127, 985, 1, 772

2016M12, Површина (м2), 10380, 9730, 2581, 2483, 3171, 2669, 41887, 651, 10222

2016M12, Станови, 84, 124, 17, 22, 26, 13, 419, 6, 127

2017M01, Површина (м2), 2211, 6584, 1813, 2904, 3397, 13648, 47421, 1168, 15696

2017M01, Станови, 20, 87, 13, 31, 36, 84, 503, 11, 221

2017M02, Површина (м2), 5055, 8737, 5404, 1410, 2200, 31556, 72177, 228, 17587

2017M02, Станови, 35, 96, 55, 12, 29, 241, 705, 2, 235

2017M03, Површина (м2), 17282, 909, 1850, 2707, 1003, 22148, 75886, 321, 29666

2017M03, Станови, 185, 6, 20, 27, 9, 209, 929, 4, 469

2017M04, Површина (м2), 6308, 15819, 7253, 9174, 1840, 2045, 70571, 362, 27770

2017M04, Станови, 69, 176, 97, 129, 39, 13, 919, 4, 392

2017M05, Површина (м2), 3648, 1759, 4584, 31086, 1165, 6220, 79477, 201, 30814

2017M05, Станови, 38, 16, 54, 367, 7, 69, 1078, 2, 525

2017M06, Површина (м2), 1635, 4640, 4838, 4800, 399, 3389, 68433, 1948, 46784

2017M06, Станови, 12, 56, 57, 70, 4, 20, 927, 13, 695

2017M07, Површина (м2), 3605, 200, 517, 1324, 1186, 2987, 19748, 447, 9482

2017M07, Станови, 32, 6, 5, 11, 11, 19, 210, 6, 120

2017M08, Површина (м2), 15991, 870, 927, 1348, 4489, 5769, 45011, 3481, 12136

2017M08, Станови, 181, 8, 14, 12, 53, 49, 559, 56, 186

2017M09, Површина (м2), 3547, 1192, 334, 2826, 678, 5876, 55192, 166, 40573

2017M09, Станови, 29, 7, 3, 38, 7, 40, 665, 1, 540

2017M10, Површина (м2), 7320, 2093, 424, 880, 589, 19495, 74963, 5158, 39004

2017M10, Станови, 72, 16, 4, 12, 6, 189, 929, 61, 569

2017M11, Површина (м2), 5661, 3783, 563, 1361, 5722, 4285, 29819, 1119, 7325

2017M11, Станови, 54, 47, 6, 11, 72, 25, 306, 10, 81

2017M12, Површина (м2), 6325, 1751, 1775, 1683, 3668, 2757, 25413, 159, 7295

2017M12, Станови, 30, 12, 15, 16, 57, 17, 209, 1, 61

2018M01, Површина (м2), 8440, 399, 1071, 1031, 723, 6682, 24943, 728, 5869

2018M01, Станови, 74, 3, 11, 8, 11, 46, 233, 5, 75

2018M02, Површина (м2), 5726, 14267, 664, 254, 748, 5909, 46493, 86, 18839

2018M02, Станови, 78, 191, 6, 4, 9, 30, 610, 1, 291

2018M03, Површина (м2), 1578, 1620, 2248, 206, 299, 4038, 27398, 373, 17036

2018M03, Станови, 13, 11, 17, 2, 3, 23, 342, 5, 268

2018M04, Површина (м2), 14661, 2241, 1393, 366, 411, 2810, 62340, 288, 40170

2018M04, Станови, 175, 26, 18, 3, 5, 17, 965, 2, 719

2018M05, Површина (м2), 9443, 741, 8072, 2972, 2931, 5081, 38951, 130, 9581

2018M05, Станови, 105, 7, 82, 39, 45, 45, 477, 1, 153

2018M06, Површина (м2), 4040, 1279, 2634, 1081, 2828, 6205, 41505, -, 23438

2018M06, Станови, 40, 10, 35, 11, 32, 45, 554, -, 381

2018М07, Површина (м2), 4037, 7372, 2724, 1438, 172, 4730, 53243, 345, 32425

2018М07, Станови, 41, 96, 24, 11, 1, 28, 648, 2, 445

2018M08, Површина (м2), 4518, 1503, 623, 250, 2274, 4374, 24783, 227, 11014

2018M08, Станови, 39, 12, 6, 3, 29, 23, 285, 1, 172

2018M09, Површина (м2), 3821, 220, 649, 832, 4783, 14970, 43895, 1205, 17415

2018M09, Станови, 58, 2, 3, 9, 67, 80, 495, 9, 267

2018M10, Површина (м2), 7055, 6133, 775, 2324, 84, 20565, 116486, 253, 79297

2018M10, Станови, 104, 64, 7, 31, 1, 161, 1591, 2, 1221

2018M11, Површина (м2), 8859, 2294, 1061, 1325, 941, 5577, 47289, 59, 27173

2018M11, Станови, 111, 8, 8, 14, 9, 52, 717, 1, 514

2018M12, Површина (м2), 18142, 3650, 792, 1502, 907, 7618, 37669, 500, 4558

2018M12, Станови, 161, 43, 8, 15, 9, 51, 331, 6, 38

2019M01, Површина (м2), 465, 4664, 1926, 2577, 542, 6044, 60233, 542, 43473

2019M01, Станови, 4, 61, 23, 41, 4, 26, 810, 5, 646

2019M02, Површина (м2), 964, 682, 514, 531, 961, 4272, 13404, 97, 5383

2019M02, Станови, 9, 4, 7, 6, 11, 20, 123, 1, 65