Маја Крстеска

Историја

10 мај, 2018 1.13 KB csv b693a0e5d061add8e2d5f79254cfbbca

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП “Сопиште“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарски депозит, "денари 375.760, 00", Уни банка 2015, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на родители, Кредит, "102.814, 00 денари", 2014 2021,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "830.393, 00 денари", "81 м2 Сопиште, Скопје 2002 -", Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.155.708, 00 денари", 26 м2 Охрид 2011 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "93.000, 00 денари", Хундаи Гетц 2003/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "107.240, 00 денари", 383 2007, Стекнување на друг начин