Томе Неделкоски

Историја

03 април, 2016 2.03 KB csv 94c198406959349aea8932798eda46f0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 252, 00", Комерцијална банка Прилеп, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 61, 00", Комерцијална банка Прилеп, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, , Поштенска штедилница Скопје, - недал податок -

Долгови, Личен имот, Друго, "120.000, 00 денари", ,

Долгови, Личен имот, Заем, "198.000, 00 денари", ,

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.583.174, 00 денари", 2011 5 години,

Недвижен имот, Заеднички имот, Дел од куќа, "25.000, 00 евра", 52 м2 Прилеп, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Заеднички имот, Камп куќичка, "240.000, 00 денари", 32 м2 Ресен 2006, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "39.000, 00 евра", 34 м2 Скопје 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "10.000, 00 евра", 140 м2 Прилеп една идеална половина, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Југо 1989/, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "596.010, 00 денари", Пежо 206 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба