Ридван Ибраими

Историја

06 декември, 2019 761 B csv 7f18089da4c41d7b1679122e20e9272c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "250.000, 00", НЛБ -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, -, - РСМ - -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, -, - Скопје 2015 -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, -, 184 м2 Скопје 2010 -, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Голф 4 2001/2012, - недал податок -