Дени Митров

Историја

10 мај, 2018 2.30 KB csv a8b85423c056aa5a18f16b9951134daf

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД Водостопанство на РМ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "578.000, 00", 2017 2025,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "300.000, 00", 2017 2020,

Недвижен имот, Имот на родители, Гаража, "600.000, 00", 64 м2 с. Спанчево 2010 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "2.000.000, 00", 55.000 м2 с. Спанчево 2010 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.000.000, 00", 240 м2 с. Спанчево 2010 /, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "300.000, 00", Комбајн Змај 135 1996/2003, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "400.000, 00", Трактор Фиатагри 70-56 1996/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "60.000, 00", тракторска приколица 1980/1995, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "600.000, 00", Трактор Фиатагри 80-90 1984/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "800.000, 00", Комбајн Њу холанд 80-40 1987/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "60.000, 00", Пежо 206 2000/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00", Голф 5 2005/2014, Стекнување со договор за купопродажба