Панде Богоевски

Историја

10 мај, 2018 998 B csv fca8814bd934048c1146272e411de351

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "242.400, 00 денари", 202 м2 Битола 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "830.000, 00 денари", 415 м2 Битола 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.592.530, 00", 61 м2 Битола 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "4.057.783, 00 денари", 109 м2 Битола 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "117.508, 00", 21 м2 Битола 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок