Сашо Георгиевски

Историја

04 јануари, 2022 3.21 KB csv f1d74918dce87a7a217a815d37c58791

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Правен факултет “Јустинијан први“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 20.000, 00", ТТК Банка 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 4.765, 88", Комерцијална банка АД Скопје 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 9.000, 00", ТТК Банка 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 9.175, 23", НЛБ Тутунска банка АД Скопје 2021, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "USD 2.128, 97", Комерцијална банка АД Скопје 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 14.134, 00", Комерцијална банка АД Скопје 2013, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "60.000, 00", 2019 2034,

Други приходи, Личен имот, Авторски хонорар, -, 2016-17,

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "21.255, 00", месечно,

Недвижен имот, Имот на брат, Куќа, "17.136.000, 00 денари", 280 м2 Скопје 2016 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "4.800.000, 00 денари", 28 м2 Скопје 2003 1/2, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "17.136.000, 00 денари", 280 м2 Скопје 2014 1/2, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "17.136.000, 00 денари", 280 м2 Скопје 2016 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.700.000, 00 денари", 93 м2 Скопје 1983 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Стан, "5.640.000, 00 денари", 75 м2 Скопје 2019 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Авторски хонорар, -, 2016-17, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Рента, "21.525, 00", 2020-2021, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "276.750, 00 денари", Тојота Авенсис 4Д4 2008/2009, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "106.200, 00 денари", 177 2003, Стекнување на друг начин