Методија Тошевски

Историја

03 април, 2016 3.44 KB csv 65af79fc4e66ad226187a9ae8070acb5

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > ЈП Македонски Железници

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Заеднички имот, Трансакциона сметка, "денари 20.000, 00 - 30.000, 00", Комерцијална банка тековно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 7.000, 00", "Комерцијална банка, Земјоделска банка 2004-2008", Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 4.000, 00", Комерцијална банка 1997-2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 260.000, 00", Комерцијална банка 1997-2008, Стекнување на друг начин

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "470.000, 00 денари", 2008 година 2012 година,

Долгови, Личен имот, Заем, "4.200, 00 евра", 2008 година 2010 година,

Друг имот, Заеднички имот, компјутери, "70.000, 00 денари", , Стекнување со договор за купопродажба

Друг имот, Личен имот, ловечко оружје, "120.000, 00 денари", , Стекнување со договор за купопродажба

Други приходи, Имот на брачен другар, камата и отплата - обврзници, "5.000, 00 денари", шестомесечно,

Други приходи, Личен имот, авторски права, недефинирана, ,

Други приходи, Личен имот, дивидиденда од акции, "6.000, 00 денари", ,

Други приходи, Личен имот, надомест од УО, "7.500, 00 денари", ,

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "4.087.000, 00 денари", 104 м2 Скопје 1966, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан со гаража, "1.525.000, 00 денари", 39 м2 со 12 м2 Струга 1979, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "337.817, 00 денари", 1998-1999, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Заеднички имот, Библиотека, "732.000, 00 денари", преку 4.000 книги /1956, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "24.000, 00 денари", златници /1988, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Уметнички и колекционерски предмети, "120.000, 00 денари", 8 слики /1970, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Лада 1989/1969, Стекнување со договор за купопродажба