Дејан Стојановски

Историја

01 септември, 2019 809 B csv 6099ef53d04fe730de0354a057af2ffc

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "453.000, 00", Уни Банка 26.06.2019, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.000.000, 00", 200 м2 Куманово 1980 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.550.000, 00", 50 м2 Куманово 2009 -, - недал податок -

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "185.000, 00", Форд Фокус Ц Макс 2004/2016, Стекнување со договор за купопродажба