Зоран Крстаноски

Историја

03 април, 2016 8.91 KB csv 0926868969b24592ee7152497055981e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Управа за имотно правни работи

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=5...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Заеднички имот, Девизна сметка, "еур 1.190, 22", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Заеднички имот, Трансакциона сметка, "денари 213.354, 00", - -, Стекнување на друг начин

Долгови, Заеднички имот, Кредит, -, 2015 -,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, -, 89 м2 + 6 м2 + 6 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, -, "гиз 46 м2 , зпз 5 м2 КО Буково - 1/3", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, -, "зпз 80 м2, зпз 113 м2, зпз 8 м2, гиз 292 м2 КО Буково - 1/3", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.200 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.247 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.263 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.386 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.587 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.723 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "1.756 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "161 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "167 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.005 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.050 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.084 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.165 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.251 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.291 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.366 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.625 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.767 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "2.807 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "3.378 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "3.446 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "3.606 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "38 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "4.375 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "4.602 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "5.858 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "500 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "6.130 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "6.221 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "69 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "90 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, нема податок, "90 м2 село Тепавци, Битола 2007 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Непрецизиран имот, /, 55 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Непрецизиран имот, /, 6 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Непрецизиран имот, /, 62 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Непрецизиран имот, /, 9 м2 КО Буково - 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, -, 11 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, -, 510 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, -, 8 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, /, 62 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, /, 69 м2 КО Буково - 1/3, Стекнување со наследство