Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Инспекциски совет


Магдалена Филиповска Грашкоска [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ


Севдие Исмаили [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Кратово


Николчо Симонов [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Крушево


Благоја Бошкоски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Охрид


Владо Дејаноски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Скопје 2


Ѓорѓи Радојков [05 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Тетово


Томислав Бошковски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Совет за унапредување и надзор на ревизијата


Премтим Исени [29 октомври, 2017]

Каталози