Каталог: Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Клиничка болница - Тетово


Артан Етеми [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија


Алајдин Хавзиу [04 јануари, 2022]

Огнен Симоновски [11 февруари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија


Мухамет Алију [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија


Авни Саљији [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести


Мирјана Пехчевска Поп Илиева [26 септември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје


Елизабета Дамеска Јовановска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Нермин Шаќири [25 јуни, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > В.Д.Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје


Зекир Курбардовиќ [04 јануари, 2022]

Каталози