Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > ЈЗУ Здраствен дом „Др- Панче Караѓозов“


Снежана Трајковска [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Бугарија


Марјан Ѓорчев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Велика Британија


Александра Миовска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Казахстан


Илија Псалтиров [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Норвешка


Серџим Мухамед [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Шпанија


Оливер Крлиу [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Република Полска


Васил Пановски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Република Словенија


Сузана Зеленковска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави


Васко Наумовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Шведска


Александра Наќева Ружин [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ при Светата Столица


Звонимир Јанкулоски [29 октомври, 2017]

Ѓоко Ѓорѓевски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Министерство за надворешни работи


Нанад Колев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > ООУ Ѓорѓија Пулевски


Ана Стамболиска [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Постојана мисија на Република Северна Македонија при Меѓународните организации во Виена


Игор Џундев [11 октомври, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Амбасадор

Амбасада на РМ во Италијанска Република

Амбасада на РМ во Кралството Норвешка

Амбасада на РМ во Кралството Белгија

Амбасада на РМ во Катар

Амбасада на РМ во Република Полска

Амбасада на РМ во Србија

Амбасада на РМ во Казахстан

Амбасада на РМ во Шведска

Амбасада на РМ во Египет

Амбасадор, Шеф на Мисијата на Р.М при НАТО во Брисел

Амбасада на РМ во Австралија

Постојана мисија на РМ при Меѓународните организации во Виена

ООУ Ѓорѓија Пулевски

Амбасада на РМ во Јапонија

Амбасада на РМ во Руската Федерација

Мисија на РМ при Европската Унија

Амбасада на РМ при Светата Столица

Постојана мисија на Република Северна Македонија при Меѓународните организации во Виена

Амбасада на РМ во Република Турција

Амбасада на РМ во Државата Израел

Канцеларија за врски на РМ во Република Грција

Амбасада на РМ во Чешка Република

Амбасада на РМ во Кралството Шпанија

Амбасада на РМ во Косово

Амбасада на РМ во Естонија

Амбасада на РМ во Народна Република Кина

ЈЗУ Здраствен дом „Др- Панче Караѓозов“

Амбасада на РМ во Обединети Арапски Емирати

Амбасада на РМ во Велика Британија

Министерство за надворешни работи

Амбасада на РМ во Кралството Данска

Мисија на РМ при НАТО

Амбасада на РМ во Република Словенија

Амбасада на РМ во Босна и Херцеговина

Амбасада на РМ во Бугарија

Амбасада на РМ во Сојузна Република Германија

Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави