Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола


Антонио Јолевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Велес


Славица Темелковски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Гостивар


Башким Хисени [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Дебар


Неат Црој [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Охрид


Гоце Мартиноски [03 април, 2016]

Зоран Митрески [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп


Томе Неделкоски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Радовиш


Биљана Стевчева [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Сашо Рајчев [02 септември, 2018]

Марко Зврлевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Струмица


Миле Петков [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Тетово


Драгослава Попоска [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Штип


Ристо Бојаџиски [03 април, 2016]

Каталози