Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција


Вилма Русковска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола


Лиле Талевска [25 јануари, 2020]

Антонио Јолевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Велес


Славица Темелковски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Гостивар


Башким Хисени [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Дебар


Неат Црој [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Охрид


Гоце Мартиноски [03 април, 2016]

Зоран Митрески [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп


Милка Спиркоска [01 септември, 2019]

Томе Неделкоски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Радовиш


Биљана Стевчева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Сашо Рајчев [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Струга


Стојанчо Арнаудоски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Тетово


Драгослава Попоска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Штип


Ристо Бојаџиски [04 јануари, 2022]

Каталози