Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Проректор

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Гоце Делчев


Блажо Боев [03 април, 2016]

Дејан Мираковски [03 април, 2016]

Емилија Јаневиќ Ивановска [03 април, 2016]

Кирил Барбареев [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Св. Кирил и Методиј


Владимир Петрушевски [02 октомври, 2017]

Биљана Ангелова [20 октомври, 2016]

Вујица Живковиќ [20 октомври, 2016]

Гордана Јосифова Неделковска [20 октомври, 2016]

Коле Василевски [09 април, 2016]

Влатко Стоилков [03 април, 2016]

Елена Думова-Јованоска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Иван Бимбиловски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје


Беким Фетаји [01 септември, 2019]

Зоран Трифунов [01 септември, 2019]

Ризван Сулејмани [01 септември, 2019]

Каталози